top of page
_MG_9876.jpg
gray-texture.jpg

הסכמי מכר במקרקעין

 

ייצוג מקצועי וליווי בתהליך של קניה או מכירה של דירה לאורך כל שלבי העסקה, החל משלב ניהול המשא ומתן, ביצוע מכלול הבדיקות הנדרשות לפני רכישת הנכס, ניסוח ההסכם, ייצוג בפני הרשויות הרלוונטיות והעברת הזכויות.  

gray-texture.jpg

ייצוג וליווי נפגעי עבירה

 

מתן ייעוץ לנפגעי עבירה בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלב הגשת התלונה במשטרה, חקירת הנפגע במשטרה, לרבות בדיונים בבית המשפט וסיוע במימוש הזכויות במהלך ההליך עצמו.

המפגש עם ההליך הפלילי מציף אצל נפגעי העבירה פעמים רבות תחושות של תסכול ואכזבה, שכן ההליך הפלילי נחווה לעיתים פוגעני לא פחות מהעבירה עצמה. כמו כן, חוק זכויות מעניק לנפגעי עבירה זכויות מסוימות במהלך ההליך שהם אינם מודעים אליהם ונמנעים לממשם.

במסגרת הליווי והייצוג אני שמה דגש על ליווי צמוד ותיווך של ההליך הפלילי לנפגעי העבירה,  הבאת קולם ועמדתם מול הגורמים הרלוונטיים ושמירה על האינטרסים שלהם.

gray-texture.jpg

גישור עסקי ואזרחי

 

גישור עסקי ואזרחי כולל סכסוכים רבים ומגוונים, לרבות סכסוכים בין חברות, בין שותפים עסקיים, סכסוכים מתחום הנדל"ן והמקרקעין, כגון ליקויי בנייה ואיחורים במכירת נכס, וסכסוכים אזרחיים נוספים. מטרת תהליך הגישור הוא לסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם בדרך של הידברות, מבלי להידרש להכרעה של בית המשפט. במסגרת הגישור הצדדים יכולים להגיע לפתרונות יצירתיים, מהירים ודיסקרטיים, שיוכלו גם לשמר את מערכת היחסים העסקית ביניהם במקרים המתאימים.

gray-texture.jpg

ייפוי כוח מתמשך

 

עורכת דין מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם לקבוע מי יהיו האנשים שיטפלו בענייניו וכיצד, כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

ייפוי הכוח מאפשר לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח כיצד הוא מעוניין לנהל את תחומי חייו השונים: האישיים, הרפואיים והכלכליים. ניתן להגביל את היקפו של ייפוי הכוח לנושא מסוים או למנות מספר מיופי כוח, הכל לפי הצרכים ורצונו של האדם הממנה.

ניסוח מסמך ייפוי כח מתמשך דורש ניסיון, מומחיות והכשרה מתאימה של עורך הדין, על מנת להבטיח שייפוי הכוח יממש את רצון הממנה באופן מיטבי.

gray-texture.jpg

גישור בתביעות מול רשויות מדינה

 

גישור בתביעות כספיות של אנשים פרטיים או חברות מול רשויות מדינה דורש התמחות מיוחדת והבנה של הסכסוכים השונים שהמדינה לעיתים היא צד להם. המדינה עשויה להיות צד להליכים משפטיים רבים, הן בתחום הנזיקי או החוזי והן בתחום המנהלי- ציבורי. בשנים האחרונות הולכת וגוברת הנכונות של המדינה להגיע להליכי גישור ולנסות לסיים מחלוקות בדרך של הסכמות ומציאת פתרונות שיביאו ליישוב הסכסוך ומניעה של הליכים משפטיים נוספים.

gray-texture.jpg

" כאשר אין אנו יכולים לשוב לאחור, עלינו לחפש את הדרך הטובה ביותר להתקדם  "

פאולו -קאולו

ייפוי כוח
הסכמי מכר
ייצוג ולווי נפגעי עבירה
גישור בתביעה מול רשויות
גישור עסקי ואזרחי
bottom of page